Eksploatacja budynków wiąże się z koniecznością dostarczenia energii, zużywa się ją do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody użytkowej, wentylowania, klimatyzacji. Niektórzy mylnie kojarzą audyt energetyczny ze świadectwem charakterystyki energetycznej, ale są to dwa zupełnie inne dokumenty. Różnią się między innymi celem wykonania, okresem ważności. Istotne jest to, aby zlecić sporządzenie dokumentu specjaliście mającemu wymagane uprawnienia.

Co to jest audyt energetyczny?

 Jeżeli ktoś ma w planach przeprowadzenie termomodernizacji mieszkania lub domu, to będzie potrzebować audytu energetycznego, który ma postać obszernej dokumentacji zawierającej dokładny opis między innymi konstrukcji, stanu technicznego obiektu, instalacji, systemu ogrzewania i systemu przygotowywania ciepłej wody użytkowej, wentylacji. Zamieszcza się w nim dane potrzebne do określenia rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło i energię niezbędną do jego codziennej eksploatacji. Na podstawie zapisów widniejących w audycie można poznać najlepsze propozycje prac termomodernizacyjnych, pozwalających na zmniejszenie kosztów związanych z użytkowaniem nieruchomości. Plan termomodernizacji zawiera szereg szczegółów, między innymi porównanie wykresów z oszczędnościami po wdrożeniu konkretnych rozwiązań. 

 W kompleksowo przygotowanym audycie energetycznym powinny widnieć informacje dotyczące inwentaryzacji używanego systemu grzewczego, oceny parametrów cieplnych nieruchomości, charakterystyki energetycznej budynku. Nie może zabraknąć także sposobów przeprowadzania termomodernizacji domu lub mieszkania oraz oceny opłacalności każdej proponowanej metody. Audyt energetyczny służy do opisania nieruchomości używanych, eksploatowanych od lat, aby móc przeprowadzić prace termomodernizacyjne. Ma to szczególne znaczenie przy starym budownictwie, przy wysokich kosztach ogrzewania i jednocześnie sporych stratach ciepła.

 Celem audytu energetycznego jest precyzyjne określenie optymalnego rozwiązania termomodernizacyjnego dla danego obiektu, mając na uwadze kwestie ekonomiczne. Specjalista odpowiedzialny za sporządzenie paszportu energetycznego wie doskonale, jak obliczyć szacowane oszczędności i porównać je z ponoszonymi kosztami, aby wybrać najbardziej opłacalne rozwiązanie. Oczywiście trzeba również wziąć pod uwagę możliwości finansowe właściciela nieruchomości przy tworzeniu audytu termomodernizacyjnego. Dokument składa się z kilku części, zawiera szczegółowe dane obiektu wraz z parametrami energetycznymi i zestawieniem wyników. 

Nie może zabraknąć również kompleksowej dokumentacji wraz z danymi źródłowymi, na podstawie których wykonano dokument. W audycie energetycznym jest inwentaryzacja techniczno-budowlana nieruchomości, ocena jej stanu technicznego, wykaz proponowanych ulepszeń i inwestycji termomodernizacyjnych powstałych na podstawie algorytmu oceny opłacalności. Kolejną kwestią będzie dołączenie dokumentacji, z której jasno wynika, co należy zrobić krok po kroku w celu uzyskania pożądanego efektu po wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Zawsze trzeba zawrzeć wszystkie określone koszty, zgodnie z kosztorysem. W audycie energetycznym jest także opis techniczny, dołącza się szereg różnych szkiców i przedmiary robót.

Co warto wiedzieć na temat audytu energetycznego?

 Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem służącym do określenia energii potrzebnej do eksploatowania budynku, jego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody użytkowej, oświetlenia. Certyfikat energetyczny muszą wykonać właściciele nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, niezależnie od daty ich wydania do użytku. Świadectwo charakterystyki energetycznej wykonuje się dla różnego rodzaju obiektów, czyli mieszkań, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej typu szkoła i szpital. 

Podstawami prawnymi audytu energetycznego są:

  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z późniejszymi zmianami, w przypadku budynków mieszkalnych oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego, oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej jest potrzebne nie tylko w przypadku istniejącego budynku na wynajem lub sprzedaż, trzeba go sporządzić także dla obiektu budowlanego, który oddaje się do użytku. Paszport energetyczny jest dokumentem koniecznym dla obiektów użyteczności publicznej, których powierzchnia użytkowa przekracza 1 km². Świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba sporządzić za każdym razem, gdy dojdzie do zmieniania zużycia energii w obiekcie budowlanym, co ma miejsce przykładowo przy modernizacji lub remoncie. Trzeba mieć na uwadze, że wykonanie paszportu energetycznego jest obowiązkowe, a za jego brak grozi kara grzywny, mogąca sięgać do nawet 5000 zł.

Celem wykonania tego typu dokumentu jest między innymi zwiększenie efektywności energetycznej budynku, czyli zredukowanie kosztów związanych z ogrzewaniem i schładzaniem go. Można liczyć na uzyskanie szeregu cennych rozwiązań, które pozwalają na lepsze zarządzanie energetyką obiektu budowlanego. W celu sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej konieczne staje się przeprowadzenie szczegółowej analizy rzeczywistego zużycia energii w danym obiekcie budowlanym, co wymaga wykonania pomiarów dotyczących między innymi zapotrzebowania na energię, badania izolacji, systemów grzewczych i chłodniczych, wentylacji. 

Podstawami prawnymi świadectwa charakterystyki energetycznej są:

  • Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 2007 Nr 191 poz. 1373 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. 
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. W sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej U. Nr 201, poz. 1240.

Świadectwo charakterystyki energetycznej a audyt energetyczny – podsumowanie

Świadectwa charakterystyki energetycznej i audytu energetycznego nie można ze sobą utożsamiać, bo są to dwa odmienne terminy. Oczywiście mają ze sobą ścisły związek, wykonuje się je w celu określenia rzeczywistego zapotrzebowania budynku na energię niezbędną do jego standardowego eksploatowania. W obu przypadkach za wykonanie dokumentu odpowiada wyłącznie osoba mająca odpowiednie uprawnienia, dlatego zawsze powinno się sprawdzić kwalifikacje usługodawcy. Certyfikat energetyczny opisuje aktualny stan danego budynku, z kolei audyt energetyczny jest potrzebny podczas przygotowywania termomodernizacji obiektu. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej pozwala na ocenienie jakości technicznej nieruchomości, czyli przykładowo domu, mieszkania, budynku użyteczności publicznej oraz kosztów eksploatacji. Natomiast audyt energetyczny służy do określenia metod, efektów i kosztów termomodernizacji. Różnice między dokumentami dotyczą również okresu ważności, w przypadku certyfikatu energetycznego trzeba sporządzić go raz na 10 lat lub częściej przy przeprowadzeniu zmian mających wpływ na zużycie energii w budynku.


Audyt energetyczny to pierwszy krok do termomodernizacji, która sprzyja ekologii i oszczędnościom. Audyt energetyczny to pierwszy krok w stronę termomodernizacji. Natomiast świadectwo charakterystyki energetycznej umożliwia skuteczną transakcję nieruchomości.


Z kolei audyt energetyczny wiąże się z jednorazowym kosztem, wykonuje się go na konkretne prace termomodernizacyjne. Certyfikat energetyczny jest dokumentem niezbędnym przy sprzedaży nieruchomości, to samo dotyczy jej wynajmu. Niektórzy sporządzają dokument po to, aby uzasadnić wysokość czynszu, cenę mieszkania lub domu. Inaczej wygląda to w przypadku audytu energetycznego, który jest podstawą prac termomodernizacyjnych, wymaga się go w celu uzyskania kredytu na termomodernizację. 

Podsumowując, świadectwo charakterystyki energetycznej i audyt energetyczny są narzędziami, które służą do oceniania efektywności energetycznej różnego typu obiektów budowlanych. W obu przypadkach można mówić o podobnych celach, ale za najbardziej precyzyjny i szczegółowy uznaje się audyt energetyczny. Za jego pomocą określa się metody pozwalające na poprawienie efektywności energetycznej obiektu, z kolei paszport energetyczny jest wymogiem przy sprzedawaniu i wynajmowaniu nieruchomości. Dzięki niemu określa się klasę efektywności energetycznej nieruchomości. Oba dokumenty są wykonywane po to, aby móc w jak największym stopniu zaoszczędzić energię, zredukować emisję dwutlenku węgla.

 Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej i audyt energetyczny?

  Ceny audytów energetycznych i świadectwa charakterystyki energetycznej są zróżnicowane, na koszt sporządzenia dokumentów wpływa wiele czynników. Duże znaczenie ma między innymi rodzaj budynku, jego przeznaczenie, powierzchnia użytkowa, stopień skomplikowania projektu architektonicznego i lokalizacja. Im więcej rozbudowanych systemów zastosowano w danym obiekcie, tym wyższa jest cena paszportu energetycznego. Średni koszt to od 400 do 1000 zł, najniższy w przypadku mieszkań i nawet dwukrotnie wyższy dla domów jednorodzinnych. Kluczowe będzie to, aby dokument został sporządzony przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia, w przeciwnym razie nie uzyska on mocy prawnej.

 Wykonanie audytu energetycznego jest zdecydowanie tańsze niż paszportu energetycznego, ceny zaczynają się od 300 zł, zwykle nie przekraczają 800 zł. Duży wpływ na koszt przygotowania tego typu dokumentów ma przede wszystkim region, renoma firmy. Każdy audytor energetyczny ustala indywidualne stawki, a na całkowity koszt wpływa w dużej mierze metraż, dokumentacja techniczno-budowlana nieruchomości. Im więcej czasu wymaga przygotowanie audytu energetycznego, tym więcej trzeba zapłacić za skorzystanie z usług specjalisty. Najdrożej będzie w przypadku braku dokumentów, co dotyczy zwykle starszych domów. Bez dokumentacji techniczno- użytkowej konieczne stanie się sprawdzenie wszystkiego i obliczenie od podstaw.

Opublikowano

2023-08-04

Oceń naszą publikację

Czym różni się audyt energetyczny od świadectwa energetycznego?
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Potrzebujesz odbioru technicznego?