Obecnie, jeśli ktoś ma nieruchomość do sprzedania lub chce ją wynająć, to będzie potrzebować specjalnego dokumentu, jakim jest świadectwo charakterystyki energetycznej. Za jego pomocą określa się zapotrzebowanie budynku na energię, niezbędną do ogrzewania pomieszczeń, wentylacji, oświetlenia, podgrzewania wody użytkowej. Sporządzeniem certyfikatu charakterystyki energetycznej zajmuje się osoba mająca odpowiednie uprawnienia, można zlecić to zadanie między innymi audytorowi energetycznemu.

Czym zajmuje się audytor energetyczny? 

 Jeśli komuś potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej, to może zgłosić się do audytora energetycznego, który ma odpowiednie uprawnienia do jego sporządzenia. Oczywiście najpierw powinno się sprawdzić kwalifikacje danego usługodawcy, jego wiarygodność. Jako że od kwietnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy dotyczącej charakterystyki energetycznej, to właściciele nieruchomości są zobowiązani do okazania paszportu energetycznego, jeśli chcą sprzedać obiekt budowlany lub go wynająć.

To z kolei sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na usługi osób, które mają odpowiednie uprawnienia do wystawiania tego typu dokumentu. Można zgłosić się między innymi do audytora energetycznego, który jest potrzebny także po zakończeniu budowy domu, gdy chce się uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie. 

Audyt energetyczny staje się niezbędny przy planowanej termomodernizacji budynku, podczas ubiegania się o przyznanie dofinansowania na różnego typu inwestycje w ramach programów rządowych i pozarządowych.

Audytorzy energetyczni mają wykształcenie techniczne w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa lub architektury. Konieczne staje się ukończenie studiów lub specjalnego kursu szkoleniowego, aby uzyskać odpowiednie uprawnienia do świadczenia usług w tym zawodzie. Audyt energetyczny może wykonać jedynie osoba, która znajduje się w wykazie ministerstwa rozwoju i technologii, ma on postać centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. W Polsce działa 22 000 audytorów.

Co warto wiedzieć na temat zawodu audytora energetycznego?

 Jeżeli ktoś chce sprawdzić, czy dany usługodawca ma uprawnienia do wystawienia świadectw energetycznych, to wystarczy zapoznać się z danymi widniejącymi w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. W wykazie są zawarte podstawowe dane na temat usługodawcy, czyli jego imię i nazwisko, numer uprawnień budowlanych, numer wpisu i data wpisu.

Audytorem energetycznym może zostać wyłącznie osoba, która spełnia wymogi ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, czyli mająca pełną zdolność do czynności prawnych, uprawnienia budowlane.

 Istotna jest także niekaralność, nie można być skazanym za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentacji, obrotowi gospodarczemu i pieniędzmi, przestępstwo skarbowe. Wiele osób interesuje także to, ile zarabia się na stanowisku audytora energetycznego. Można liczyć na bardzo dobre wynagrodzenie, średnio 7000 zł brutto dla specjalisty zatrudnionego w firmie. Oczywiście możliwe jest także prowadzenie własnej działalności gospodarczej, co pozwala na indywidualną wycenę swoich usług. Audytor energetyczny sam ustala, ile weźmie pieniędzy między innymi ze sporządzenie audytu energetycznego, świadectwa charakterystyki energetycznej. Obecnie średnia cena za wykonanie tego typu dokumentów wynosi od 300 do 1500 zł.

Jak zostać audytorem energetycznym?

 Jeżeli komuś zależy na zostaniu audytorem energetycznym, to musi mieć odpowiednie wykształcenie, czyli przykładowo studia wyższe pozwalające na uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera.

Można także ukończyć studia podyplomowe, które wiążą się z charakterystyką energetyczną budynków, przeprowadzaniem audytów energetycznych, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii. Jeszcze do niedawna możliwe było pominięcie ukończenia studiów, wystarczające były szkolenia zakończone zdaniem egzaminu państwowego. Niestety obecnie sam kurs nie jest w stanie zapewnić uprawnień do wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej ani audytu energetycznego. 

Konieczne stało się specjalistyczne wykształcenie wyższe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Muszą to być studia podyplomowe o odpowiedniej specjalności. Kolejną kwestią jest to, że trzeba również znaleźć się w spisie audytorów energetycznych. Koniecznością staje się złożenie odpowiedniego wniosku o wpis, do którego dołącza się potwierdzenie nabytych kwalifikacji wraz z oświadczeniem prawnym.

Dokumentację składa się w ministerstwie rozwoju technologii, drogą pisemną lub elektroniczną. Możliwe jest zrobienie tego za pośrednictwem ePUAP ministerstwa, na rozpatrzenie wniosku czeka się najczęściej 14 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu go zostanie wysłany na podany adres mailowy link aktywacyjny z danymi do zalogowania do swojego konta w centralnym rejestrze.

Opublikowano

2023-09-24

Oceń naszą publikację

Jakie uprawnienia musi mieć audytor energetyczny?
Średnia 5/5 na podstawie 6 opinii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej