Certyfikat energetyczny nieruchomości jest istotnym dokumentem, który informuje o efektywności energetycznej danego obiektu. Od kwietnia 2023 świadectwo energetyczne muszą posiadać nie tylko nowe nieruchomości, lecz także te z rynku wtórnego, które oferowane są na wynajem lub na sprzedaż. 

Certyfikat energetyczny i normy – nad tą kwestią zastanawia się wielu właścicieli mieszkań. Jakie normy są istotne podczas sporządzania certyfikatu energetycznego? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Obowiązkowe normy przy obliczaniu charakterystyki energetycznej

Profesjonalne firmy, które wykonują certyfikaty energetyczne (np. iswiadectwa.pl),  bazują przy obliczaniu charakterystyki energetycznej na obowiązkowych normach. Do tych norm zaliczają się następujące:

  • PN-EN ISO 6946:2008 – norma ta określa metodę obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. Należy zaznaczyć, że dotyczy ona różnych elementów budynków z wyjątkiem drzwi, okien i innych elementów przeszklonych;
  • PN-EN 14351-1 – zgodnie z tą normą przyjmuje się współczynnik przenikania ciepła w przypadku drzwi, okien, świetlików;
  • PN-EN 13830 – norma ta odnosi się do ścian osłonowych metalowo-szklanych;
  • PN-EN 12831:2006 – norma określa sposób obliczenia współczynnika przenikania ciepła przez podłogę na gruncie;
  • PN-EN ISO 10211:2008 – norma odnosi się do obliczeń dotyczących mostków cieplnych w danej nieruchomości;
  •  PN-83/B-03430/AZ3:2000 – to norma dotycząca wentylacji w budynku. Określono w niej m.in., maksymalną wysokość budynku, w którym można stosować wentylację grawitacyjną. 

Forma świadectwa energetycznego w świetle przepisów 

Jeśli chodzi o certyfikat energetyczny i normy, bardzo ważny jest właściwy, zgodny z treścią aktualnych przepisów prawnych sposób przekazania dokumentu przez właściciela nieruchomości kupującemu lub wynajemcy. Jaka forma dokumentu jest wskazana? Jakie elementy formalne musi mieć certyfikat energetyczny?

Dokument musi zawierać numer, który został mu przypisany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, oraz podpis audytora. W tym miejscu warto zaznaczyć, że osoba zlecająca wykonanie certyfikatu energetycznego może go otrzymać w formie:

  • papierowej – dokument musi być opatrzony podpisem osoby uprawnionej i numerem w rejestrze. Przy podpisywaniu umowy najmu należy przekazać klientowi kopię certyfikatu. W przypadku sprzedaży obowiązkowe jest przekazanie oryginału dokumentu;
  • elektronicznej – dokument posiada numer, poza tym opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym audytora. Jeśli właściciel nieruchomości ma certyfikat energetyczny w formie elektronicznej, musi przekazać wynajmującemu jego wydruk. W przypadku sprzedaży konieczne jest przesłanie dokumentu online. 

Warto zaznaczyć, że notariusz jest zobowiązany do odnotowania przekazania certyfikatu energetycznego. Jeśli do tego nie dojdzie, notariusz poucza osobę zobowiązaną do przekazania dokumentu o możliwej karze grzywny. 

Dlaczego normy przy sporządzaniu świadectwa energetycznego są tak ważne?

Wykonując certyfikaty energetyczne mieszkań lub domów, audytorzy bazują na określonych normach. Zlecając wykonanie certyfikatu doświadczonym specjalistom, np. firmie iswiadectwa.pl, masz pewność, że dokument będzie odpowiadała aktualnym wymogom. 

Certyfikat energetyczny i normy – dlaczego to powiązanie jest istotne?

Chodzi o to, aby certyfikaty energetyczne były tworzone w sposób ujednolicony. Dzięki temu nawet osoby bez wiedzy specjalistycznej mogą zatem porównać między sobą poszczególne certyfikaty energetyczne dla różnych nieruchomości i określić w ten sposób, czy wskaźniki dla domu lub mieszkanie są niskie, czy wysokie. Z racji tego, że przepisy prawa określają m.in. prawidłowy sposób przekazania świadectwa energetycznego, kupujący lub wynajmujący może łatwo zauważyć ewentualne nieprawidłowości.

Opublikowano

2024-02-07

Oceń naszą publikację

Certyfikat energetyczny i normy potrzebne do sporządzenia
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej