Sposób wystawiania i zakres certyfikatów energetycznych zostały określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz w  Ustawie z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmian ustawy o charakterystyce energetycznej. Oprócz tego istotne jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Interesuje Cię certyfikat energetyczny w rozporządzeniu? Chcesz dowiedzieć się, kto od 28 kwietnia 2023 ma obowiązek uzyskać świadectwo energetyczne? W naszym artykule przybliżymy tę tematykę.

Dlaczego wprowadzono nowe przepisy odnośnie do certyfikatów energetycznych?

Dla wielu osób będzie zaskoczeniem, że wprowadzenie obowiązkowych świadectw energetycznych nie jest inicjatywą polskich polityków. Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości stanowi odpowiedź na dyrektywę  Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010).

Jaki cel mają obowiązkowe świadectwa energetyczne? Z jednej strony mają one promować powstawanie budynków efektywnych energetycznych, z drugiej natomiast zwiększać świadomość społeczeństwa na temat skutecznego oszczędzania energii w budynkach. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że zdobycie certyfikatu energetyczno nie jest trudne. Możesz zlecić jego wykonanie jednej z licznych firm, które oferują tego typu usługi. Przykładem jest iświadectwa.pl – tutaj możesz zamówić świadectwo dla domu lub mieszkania online. 

Certyfikat energetyczny w rozporządzeniu. Najważniejsze informacje o świadectwach energetycznych

Przepisy określają m.in., jakie uprawnienia ma audytor oraz w jakiej formie certyfikat energetyczny może zostać przekazany wynajmującemu lub kupującemu nieruchomość. Co zawiera certyfikat energetyczny w rozporządzeniu?

Rozporządzenie z dnia 28 marca 2023 r. (które weszło w życie 13 kwietnia 2023) zawiera dwa załączniki, które stanowią wzory świadectw dla całego budynku oraz dla jego części (mieszkania). Każde świadectwo jest opatrzone numerem wygenerowanym z centralnego rejestru. Kolejnym elementem dokumentu jest opis budynku razem ze zdjęciem. W kolejnej sekcji certyfikat energetyczny zawiera bardzo ważne wskaźniki:

  • roczne zapotrzebowanie na energię użytkową (EU);
  • roczne zapotrzebowania na energię końcową (EK)
  • roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP);
  • jednostkowa wartość emisji dwutlenku węgla;
  • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową.

W dalszej część certyfikatu energetycznego znajdziesz m.in.:

  • wyliczenie zużycia nośnika energii lub energii w skali roku;
  • parametry techniczno-użytkowe nieruchomości;
  • wartości wymienionych wcześniej wskaźników z uwzględnieniem różnych systemów.

Ponadto certyfikat energetyczny zawiera zalecenia audytora, które mogą poprawić energetyczną efektywność nieruchomości. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z usług doświadczonych audytorów firmy iswiadectwa.pl, możesz oczekiwać zaleceń dobrze dopasowanych do konkretnego obiektu. 

Certyfikaty energetyczne. Dla kogo nowe przepisy są korzystne?

Już wiesz, jak ujęty został certyfikat energetyczny w rozporządzeniu. Wiadomo, że obowiązkowy certyfikat jest dla właściciela nieruchomości dodatkowym wydatkiem. Jednak rozwiązanie to ma również pewne zalety. Nie tylko dla audytorów, którzy wystawiają świadectwa. 

Jeśli planujesz sprzedaż lub wynajem nieruchomości, w ogłoszenie musisz podać wartość wskaźników certyfikatu energetycznego. Tym samym potencjalny kupujący lub wynajmujący może określić koszty utrzymania oferowanego mieszkania, lub domu. 

Twoja nieruchomość jest efektywna energetycznie i wskaźniki na certyfikacie to potwierdzają? W takim także możesz podnieść cenę przy sprzedaży lub wynajmie. Z drugiej strony warto też wziąć pod uwagę informacje zawarte w świadectwie przy termomodernizacji domu lub mieszkania, co finalnie doprowadzi do wzrostu wartości nieruchomości. 

Certyfikat energetyczny w rozporządzeniu – jakie są konsekwencje jego braku?

Certyfikat energetyczny nieruchomości z jednej strony jest dodatkowym obowiązkiem,  z drugiej jednak pomaga w korzystniejszym zaprezentowaniu domu lub mieszkania na wynajem, lub na sprzedaż. 

Dodatkowym argumentem za uzyskaniem świadectwa energetycznego jest możliwa kara grzywny za jego brak.  Jeśli przy sprzedaży nieruchomości nie przekażesz certyfikatu kupującemu lub nie zamieścić informacji o nim w ogłoszenie, musisz liczyć się z grzywną w wysokości do 5000 zł. Na razie służby muszą otrzymać zgłoszenie o braku, aby sąd mógł ukarać właściciela nieruchomość grzywna. Nie można jednak wykluczyć, że wkrótce przepisy będą mocniej egzekwowane. Warto zatem pomyśleć o załatwieniu świadectwa już teraz.

Opublikowano

2024-02-07

Oceń naszą publikację

Certyfikat energetyczny w rozporządzeniu: jak wyjaśnić?
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej