Wielu z nas niejednokrotnie spotkało się w swoim życiu z rozmaitymi zagadnieniami energetycznymi. Część z nich dla niektórych do dziś jest kompletnie niezrozumiała. Jednym z takich zagadnień jest atest energetyczny, często nazywany świadectwem charakterystyki energetycznej budynku. Czy słusznie? 

Atest energetyczny – co to jest? 

Atest energetyczny rzeczywiście jest świadectwem charakterystyki energetycznej budynku. To dokument, w którym zawarte są wyliczenia rocznego zapotrzebowania budynku na energię. Chodzi tu o energię wykorzystywaną do ogrzewania budynku, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także pracy wentylacji. 

Można zatem stwierdzić, że atest energetyczny jest synonimem świadectwa charakterystyki energetycznego budynku, ale niejedynym. Dokument ten nazywa się również paszportem energetycznym, a także świadectwem energetycznym. Dlatego nic dziwnego, że osoby, które nie mają wiedzy z zakresu energetyki, nie mogą odnaleźć się w tych zagadnieniach. 

Atest energetyczny zawiera następujące wskaźniki opisujące charakterystykę energetyczną nieruchomości:

  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU) i energię końcową (EK),
  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP),
  • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową Uoze,
  • jednostkową wielkość emisji CO2. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat, ale okres ten może ulec skróceniu. Następuje to w wyniku modernizacji nieruchomości (ocieplenia ścian, wymiany źródeł ciepła, rozbudowy budynku). 

Kiedy potrzebny jest atest energetyczny? 

O ateście energetycznym mówi się w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Z dokumentu tego można dowiedzieć się, w jakich sytuacjach istnieje konieczność posiadania świadectwa. I są to: zbycie nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży, a także umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

Atest jest obowiązkowy w przypadku najmu nieruchomości, a także zakończenia budowy domu, który ma powierzchnię większą niż 70 mkw. Dotyczy to budynków, które nie są przeznaczone do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. W przypadku zakończenia budowy dokument ten trzeba dołączyć do zgłoszenia zakończenia budowy albo do wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku należy przekazać nowemu właścicielowi jeszcze przed podpisaniem umowy przenoszącej własność, czy też w trakcie zawierania umowy na wynajem.

Kto przygotowuje atest energetyczny?

Atest energetyczny może sporządzić wyłącznie audytor. Jest to specjalista, którego uprawnienia zostały zweryfikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a do tego znajduje się on na liście osób uprawnionych. Chcąc sprawdzić, czy wybrany audytor posiada uprawnienia, wystarczy wpisać jego dane (np. imię i nazwisko) do centralnego rejestru osób uprawnionych do sporządzania atestów. Szukając audytora, należy zwrócić uwagę też na jego doświadczenie oraz opinie innych klientów. 

Opublikowano

2024-01-25

Oceń naszą publikację

Atest energetyczny dla Twojego mieszkania/domu
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Potrzebujesz odbioru technicznego?