Świadectwo charakterystyki energetycznej musi zostać wystawione przez osobę, która ma do tego odpowiednie uprawnienia, może to być przykładowo audytor energetyczny, projektant, inspektor nadzoru budowlanego. Paszport energetyczny stał się obowiązkowym dokumentem w przypadku każdej nieruchomości, która została przeznaczona na sprzedaż lub wynajem. Właściciel obiektu budowlanego jest zobligowany do zlecenia wykonania certyfikatu charakterystyki energetycznej, bo jego brak to niestety prosta droga do otrzymania kary grzywny.

Kiedy obowiązkowe jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

 Paszport energetyczny jest niezwykle istotną częścią projektu budowlanego, sporządza się go w celu określenia zapotrzebowania budynku na energię, niezbędną do ogrzewania go, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia, podgrzania wody użytkowej. W świadectwie charakterystyki energetycznej musi znaleźć się jego numer, data wystawienia certyfikatu, termin ważności dokumentu, adres obiektu budowlanego.

Nie może zabraknąć wskaźników dotyczących rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i nieodnawialną energię pierwotną budynku oraz informacji o udziale odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową. Zamieszcza się również ilość dwutlenku węgla związaną z eksploatacją obiektu budowlanego. 

Początkowo świadectwo charakterystyki energetycznej było obowiązkowe wyłącznie w przypadku obiektów budowlanych, które zostały oddane do użytku po 2009 roku, ale wraz z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków zaczęło obejmować wszystkie nieruchomości, czyli dotyczyć mieszkań, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej. Wymaga się sporządzenia paszportu energetycznego dla budynku, który został przeznaczony na sprzedaż lub wynajem.

Dokument musi zostać okazany już potencjalnemu kupcowi lub najemcy. Obowiązek wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa także na inwestorach indywidualnych, muszą oni dołączyć dokument do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku lub w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Jeżeli budynek został poddany modernizacji, to koniecznością jest sporządzanie certyfikatu energetycznego.

 Kto odpowiada za wystawienie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Opierając się na aktualnych przepisach, świadectwo charakterystyki energetycznej może zostać wykonane przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje, pełną zdolność do czynności prawnych. Wymaga się studiów wyższych, które pozwalają na uzyskanie między innymi tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu lub pożarnictwa, magistra inżyniera architekta.

Do wyboru są rozmaite studia wyższe studia podyplomowe, których program porusza tematykę dotyczącą charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych, przeprowadzania audytów energetycznych, budownictwa energooszczędnego i odnawialnych źródeł energii. 

Jeśli ktoś ma uprawnienia budowlane, będzie mógł wykonać paszport energetyczny. Najwięcej możliwości zapewniają studia magisterskie ze względu na brak ograniczeń odnośnie do ich kierunku. Przy wybraniu wykształcenia wyższego inżynierskiego trzeba zdecydować się na kierunek architektura, budownictwo, inżynieria środowiskowa, energetyka lub inny pokrewny kierunek. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej można powierzyć osobie, która ma uprawnienia projektowe lub wykonawcze, w specjalności architektonicznej, konstrukcyjnej lub instalacyjnej.

Ile kosztuje sporządzenie paszportu energetycznego? 

 Warto też wiedzieć, że sporządzeniem certyfikatu charakterystyki energetycznej może zająć się osoba, która odbyła specjalny kurs, oczywiście musi być on zdefiniowany przez odpowiednie jednostki, niezbędne staje się także zdanie egzaminu ministerialnego. Możliwe jest również zdecydowanie się na studia o kierunku w zakresie wykonania audytu energetycznego.

Bardzo ważną kwestią będzie również to, że osoba wystawiająca paszport energetyczny musi mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ma to duże znaczenie, bo w razie popełnienia jakiegoś błędu odpowiada osoba, która sporządziła dokument. Zdarza się tak, że w wyniku nieprawidłowego wykonania paszportu energetycznego zlecający poniesie jakieś szkody, dlatego warto wiedzieć, że odpowiedzialność spoczywa na wykonawcy świadectwa charakterystyki energetycznej. 

 Koszt wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej może być różny, decyduje o tym wiele czynników. Na ocenę wpływa przede wszystkim rodzaj budynku, jego wielkość i przeznaczenie. O cenie decyduje także stopień skomplikowania bryły nieruchomości oraz zastosowana instalacja, dostępność dokumentacji technicznej, lokalizacja.

Przyjmuje się, że za paszport energetyczny sporządzony dla mieszkania płaci się średnio 300 zł. Cena ta może wzrosnąć nawet dwukrotnie w domach jednorodzinnych, jest jeszcze wyższa dla domów wielorodzinnych. Średnio nie powinno się zapłacić więcej niż 1500 zł, wyjątkiem są obiekty użyteczności publicznych, szczególnie wielkopowierzchniowe. W ich przypadku, konieczna staje się indywidualna wycena, którą ustala osoba odpowiedzialna za wystawienie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Opublikowano

2023-09-24

Oceń naszą publikację

Kto wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej?
Średnia 3.5/5 na podstawie 2 opinii.

Potrzebujesz odbioru technicznego?