W przypadku nieruchomości jej właściciele muszą liczyć się z różnymi obowiązkami, do których zalicza się między innymi wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, czyli specjalnego dokumentu pozwalającego na określenie rzeczywistego zapotrzebowania na energię poszczególnych systemów typu ogrzewanie, wentylacja, podgrzewanie wody użytkowej. Paszport energetyczny powinien zostać sporządzony przez uprawnioną do tego osobę, uwzględniać jak najwięcej informacji o obiekcie budowlanym. Możliwe jest nawet zamówienie go przez internet.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

 Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który określa rzeczywiste zapotrzebowanie budynku na energię, czyli ilość niezbędną do zaspokojenia potrzeb wszystkich domowników eksploatujących dany obiekt. Można wobec tego poznać szacowane koszty związane ze zużyciem energii wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń, wentylacji oraz chłodzenia, oświetlenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zgodnie z prawem stało się konieczne sporządzenie świadectwa energetycznego, co służy do promowania budownictwa energooszczędnego i zwiększenia świadomości społecznej z zakresu wzrostu efektywności energetycznej. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej ma postać kilkustronicowego dokumentu, który opisuje aktualny stan obiektu budowlanego. Dokument jest sporządzany między innymi po to, aby uzyskać zalecenia pozwalające na zwiększenie efektywności energetycznej obiektu budowlanego. Na podstawie uzyskanych obliczeń łatwo wywnioskować, jakie rozwiązania są najbardziej opłacalne ekonomicznie i wykonalne technicznie. Świadectwo charakterystyki energetycznej może mieć formę papierową, być opatrzone podpisem osoby odpowiedzialnej za jego wykonanie lub formę elektroniczną, podpisaną podpisem elektronicznym zaufanym lub podpisem osobistym. W drugim przypadku zawsze można wydrukować dokument, a następnie umieścić go w książce budynku.

 W świadectwie charakterystyki energetycznej znajduje się szereg informacji o nieruchomości, czyli szczegółowy opis ocenianego obiektu. Zamieszcza się rok oddania nieruchomości do użytku, jej powierzchnię użytkową, powierzchnię ogrzewaną i schładzaną. Nie może zabraknąć także informacji dotyczących daty ważności paszportu energetycznego i jego numeru. Niezbędne są wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną. 

W paszporcie energetycznym zapisuje się także procentowy udział odnawialnych źródeł energii na podstawie roczne zapotrzebowanie na energię końcową, wszystko opiera się na podstawie konkretnych wzorów. W świadectwie charakterystyki energetycznej znajdują się przeróżne parametry techniczno-użytkowe obiektu budowlanego wraz z wyliczeniami wskaźników dla każdego wykorzystywanego źródła energii, co obejmuje między innymi system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. W centralnym rejestrze świadectw charakterystyki energetycznej budynków i mieszkań można sprawdzić, czy sporządzona jest dokumentacja dla danego obiektu budowlanego.

Kto zajmuje się sporządzeniem paszportu energetycznego?

Sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej mogą zająć się wyłącznie osoby mające do tego odpowiednie kwalifikacje, czyli przykładowo projektanci z właściwym wykształceniem lub uprawnieniami budowlanymi z zakresu projektowania budynków, instalacji. Wykonanie paszportu energetycznego można zlecić również audytorowi energetycznemu, który ma certyfikat uprawniający do zrealizowania tego typu usług. 

Kolejną propozycją będzie inspektor nadzoru budowlanego, on także dysponuje odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w zakresie inspekcji nadzoru budowlanego. Jeżeli ktoś ma kwalifikacje do wykonania instalacji grzewczej, wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej, to również może przygotować paszport energetyczny. Zgodnie z nowelizacją ustawy o sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej kluczowe jest kierowanie się przyjętymi wymogami podczas wykonywania dokumentu. Został ustalony konkretny wzór, na którym trzeba oprzeć się przy wykonywaniu paszportu energetycznego, w przeciwnym razie nie będzie on ważny. 

Kiedy potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej i co ono obejmuje?

 Obecnie świadectwo charakterystyki energetycznej stało się niezbędne w przypadku każdego obiektu budowlanego, który został przeznaczony na sprzedaż lub wynajem, niezależnie od roku jego wybudowania i oddania do użytku. Jeżeli nie okaże się potencjalnemu kupującemu lub najemcy paszportu energetycznego, to niestety trzeba liczyć się z nałożeniem kary grzywny w wysokości ponad 5000 zł. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z możliwości uzyskania różnych dotacji i dofinansowań, co wymaga jednak okazania ważnego certyfikatu charakterystyki energetycznej. Jest on niezbędny w wielu programach, przykładowo Moje Ciepło. 

To właśnie dzięki sporządzeniu paszportu energetycznego można liczyć na uzyskanie dodatkowych środków finansowych, które mogą być przeznaczone na remont nieruchomości lub na zwrócenie nakładów związanych z poprawieniem termoizolacji obiektu budowlanego. Kolejną kwestią jest wymóg sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej po zakończeniu budowy i w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie nieruchomości. Konieczne stało się dołączenie paszportu energetycznego do zawiadomienia, które można wysłać w formie papierowej lub elektronicznej. Bez okazania świadectwa charakterystyki energetycznej niemożliwe stanie się formalne zakończenie budowy i legalne użytkowania nieruchomości. 

Czy istnieje możliwość ominięcia obowiązku okazania świadectwa charakterystyki energetycznej? 

Okazuje się, że sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej nie jest obowiązkowe w przypadku każdego obiektu budowlanego, istnieją pewne wyjątki. Paszport energetyczny stał się zbędny w przypadku składzików i magazynów, to samo dotyczy obiektów zabytkowych. Nie trzeba mieć certyfikatu charakterystyki energetycznej, jeśli jest się właścicielem obiektu mieszkalnego, użytkowanego krócej niż przez 4 miesiące w ciągu roku lub budynku wolnostojącego o powierzchni poniżej 50 m². Paszport energetyczny będzie niepotrzebny dla obiektów budowlanych bez instalacji przeznaczonej do pobierania energii. Oznacza to, że nie można nakładać obowiązku sporządzania paszportu elektrycznego dla budynków gospodarczych, przemysłowych. Dopuszczalna jest podłączona wyłącznie instalacja elektryczna służąca do jej oświetlenia.

 Jaki jest koszt wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej? 

Sporządzanie certyfikatu charakterystyki energetycznej wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, są bardzo zróżnicowane, wpływa na niewiele czynników. Duże znaczenie ma to, jakiego rodzaju budynek jest oceniany. Średni koszt sporządzenia paszportu energetycznego wynosi od 400 do 1500 zł, najmniej płaci się za mieszkanie, poniżej 500 zł. Cena wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej dla domów jednorodzinnych waha się między od 500 do 800 zł. Najwięcej kosztuje dokument wydawany dla obiektów użyteczności publicznej. 

Domy wielorodzinne i budynki innego przeznaczenia wycenia się indywidualnie, pod uwagę bierze się przede wszystkim specyfikę danego obiektu budowlanego. Oczywiście koszt związany z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej ponosi właścicieli nieruchomości. Na cenę wpływa przede wszystkim lokalizacja budynku, jej wielkość, rodzaj i przeznaczenie, stopnień skomplikowania projektu. Należy także zaznaczyć, że ponowne sporządzenie paszportu energetycznego staje się konieczne po upływie 10 lat lub nawet wcześniej, jeśli przeprowadzone prace zmienią zapotrzebowanie energetyczne obiektu budowlanego typu remont lub termomodernizacja.

 Zamów świadectwo charakterystyki energetycznej przez Internet 

Obecnie możliwe jest zamówienie świadectwa charakterystyki energetycznej przez internet, co stanowi duże udogodnienie, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Są różne firmy, które oferują tego typu usługi, warto wobec tego zapoznać się z tym, co mają do zaproponowania. Okazuje się, że można dokonać zamówienia bez wychodzenia z domu, czyli w dowolnym momencie i miejscu. Jest ono realizowane w ciągu kilku dni roboczych, dlatego warto zainteresować się tym tematem. Oczywiście zawsze powinno się dobrze sprawdzić usługodawcę, jego wiarygodność na rynku, renomę. Powinno się korzystać wyłącznie ze sprawdzonych firm, które gwarantują zrealizowanie świadectwa lub zwrot środków. 

Zamówienie paszportu energetycznego jest bardzo proste, składa się z kilku kroków. Należy wejść na stronę internetową usługodawcy, wypełnić krótki formularz podstawowymi danymi o obiekcie budowlanym i przesłać zdjęcie frontowe budynku. Profesjonaliści dokonują stosownego zgłoszenia paszportu energetycznego do centralnego rejestru. Można mieć pewność odnośnie do legalności dokumentu i uniknięcia grzywny wynikającej z niewywiązywania się z obowiązku wykonania certyfikatu charakterystyki energetycznej. Może zostać on wysłany na maila, innym rozwiązaniem jest nadanie go kurierem.

Świadectwa charakterystyki energetycznej zamówione online są wykonywane przez audytorów, którzy zostali wpisani do wykazu osób widniejących w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. W formularzu wybiera się rodzaj swojej nieruchomości, podaje jej specyfikację. Na tej podstawie audytor będzie mógł sporządzić też audyt energetyczny nieruchomości. Oczywiście po przystąpieniu do realizacji zamówienia konieczne jest jego opłacenie, co należy zrobić po zgłoszeniu formularza. Płatności dokonuje się oczywiście przez internet szybko, łatwo, bezpiecznie i wygodnie. 

Najczęściej już w ciągu trzech dni roboczych otrzymuje się gotowy do wydruku dokument podpisany przez audytora. Z kolei w celu odnowienia świadectwa charakterystyki energetycznej również można zamówić go przez internet, w tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz i dołączyć dotychczasowy certyfikat. Istotne będzie także poinformowanie o ewentualnych ważnych zmianach w dokumencie, które miały wpływ na zapotrzebowanie energetyczne budynku typu termomodernizacja.

Opublikowano

2023-08-23

Oceń naszą publikację

Jak zdobyć świadectwo energetyczne online?
Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej