Wraz z nowelizacją ustawy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynku z kwietnia 2023 roku koniecznością stało się sporządzenie paszportu energetycznego dla wszystkich nieruchomości, które mają zostać sprzedane lub wynajęte. Wymaga to oczywiście skorzystania z usług specjalisty z odpowiednimi uprawnieniami do wystawienia tego typu dokumentów. W przypadku niektórych obiektów budowlanych nie pojawia się obowiązek okazywania świadectwa charakterystyki energetycznej, o czym również warto wiedzieć.

Co warto wiedzieć o paszporcie energetycznym?

 Świadectwa charakterystyki energetycznej nie są niczym nowym, tego typu dokumenty sporządza się już od kilkunastu lat, obowiązek ich wykonania spoczywał do tej pory na właścicielach nieruchomości wybudowanych po 2009 roku. Pojawiła się jednak nowelizacja ustawy dotycząca charakterystyki energetycznej, zgodnie z którą obecnie rok oddania obiektu budowlanego do użytku nie ma znaczenia. Sporządzenia stosownej dokumentacji wymaga się także w przypadku właścicieli starszych domów jednorodzinnych i domów wielorodzinnych, mieszkań i obiektu użyteczności publicznej. Wiąże się to także z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, skorzystania z usług specjalisty mającego odpowiednie uprawnienia. 

 Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem służącym do określenia zapotrzebowania obiektu budowlanego na energię niezbędną do jego ogrzewania, oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody użytkowej. Specjalista sprawdzi między innymi instalacje, stolarkę okienną i drzwiową pod kątem szczelności. W paszporcie energetycznym określa się także kubaturę nieruchomości, liczbę kondygnacji, zastosowane technologie.

Ustala się przeróżne wskaźniki dotyczące rocznego zapotrzebowania energetycznego w przeliczeniu na metr kwadratowy, współczynnik przenikania ciepła. Określa się zapotrzebowanie budynku na końcową energię, wskazówki mające na celu zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją obiektu budowlanego. Wdrożenie zaproponowanych zmian ma na celu poprawienie efektywności energetycznej danej nieruchomości. 

Kiedy niezbędne staje się świadectwo charakterystyki energetycznej?   

 Certyfikat charakterystyki energetycznej stał się obowiązkowym dokumentem w przypadku nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, przy jego braku trzeba liczyć się z nałożeniem kary grzywny w wysokości do nawet 5000 zł. Paszport energetyczny jest niezbędny do tego, aby móc legalnie zakończyć budowę obiektu budowlanego i uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie. Świadectwo charakterystyki energetycznej stało się niezbędnym elementem dokumentacji technicznej, a jego ważność wynosi 10 lat. 

Trzeba jednak mieć na uwadze, że obowiązek sporządzenia paszportu energetycznego pojawia się także po przeprowadzeniu remontu, modernizacji. Jeżeli dojdzie do zmian, które wpłyną na zapotrzebowanie energetyczne danego budynku, to będzie trzeba zlecić przygotowanie nowego paszportu energetycznego. O sporządzenie dokumentu musi zadbać właściciel nieruchomości, zleca się to specjaliście z odpowiednimi uprawnieniami, przykładowo budowlanymi i instalacyjnymi.

Można zgłosić się w tym celu do audytora energetycznego, projektanta, inspektora nadzoru budowlanego. 

Jakie obiekty budowlane nie wymagają świadectwa charakterystyki energetycznej? 

 W przypadku niektórych obiektów budowlanych nie pojawia się obowiązek sporządzania certyfikatu charakterystyki energetycznej przedsiębiorców, dotyczy to między innymi nieruchomości podlegających ochronie zabytków lub opiece nad zabytkami oraz miejsc kultu, lub działalności religijnej. O wykonaniu świadectwa charakterystyki energetycznej nie muszą myśleć również właściciele obiektów wolnostojących o powierzchni nieprzekraczającej 50 m², nieruchomości użytkowanych nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku.

Obowiązek sporządzenia certyfikatu charakterystyki energetycznej nie występuje w przypadku obiektów przemysłowych i gospodarczych, w których nie ma instalacji zużywających energię, z wyjątkiem instalacji wbudowanego oświetlenia.

Ile kosztuje certyfikat charakterystyki energetycznej?

Certyfikat charakterystyki energetycznej wykonuje specjalista z odpowiednimi uprawnieniami, niestety wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Warto od razu zaznaczyć, że za usługę płaci właściciel nieruchomości, a ceny są bardzo zróżnicowane, wpływa na niewiele czynników. O kosztach decyduje przede wszystkim rodzaj obiektu budowlanego, jego przeznaczenie, metraż i lokalizacja. Znaczenie ma także czas potrzebny na wykonanie certyfikatu energetycznego, dostępność dokumentacji.

Średnio płaci się od 300 do 1500 zł, w zależności od tego, czy sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej dla mieszkania, domu jednorodzinnego, obiektu użyteczności publicznej. Najtaniej jest w przypadku mieszkań, ceny nie przekraczają 500 zł, wzrastają one jednak co najmniej dwukrotnie dla domów jednorodzinnych. Oczywiście sporządzenie certyfikatu charakterystyki energetycznej nie jest jednorazowym dodatkiem, pojawia się on co 10 lat lub nawet częściej, jeśli w obiekcie zaszły zmiany mające wpływ na zużycie energii typu wymiana źródła ciepła lub stolarki okiennej.

Opublikowano

2023-09-25

Oceń naszą publikację

Świadectwo energetyczne mieszkania lub domu: o co chodzi?
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej