W kwietniu 2023 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących certyfikatów energetycznych, która wprowadziła istotne zmiany w obowiązkach związanych z uzyskiwaniem tego dokumentu. Certyfikat energetyczny jest kluczowym narzędziem oceny efektywności energetycznej budynków i ma istotny wpływ na rynek nieruchomości oraz świadomość ekologiczną społeczeństwa. W tym artykule omówimy główne zmiany wprowadzone przez nowelizację oraz ich konsekwencje.

Obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych przez nowelizację jest rozszerzenie kręgu budynków objętych obowiązkiem posiadania certyfikatu energetycznego. Dotychczas obowiązek ten dotyczył głównie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych o powierzchni większej niż 250 m². Nowe przepisy nakładają obowiązek uzyskania certyfikatu na większą liczbę budynków mieszkalnych, w tym również te o mniejszej powierzchni. To oznacza, że coraz więcej właścicieli nieruchomości będzie musiało przeprowadzić audyt energetyczny i uzyskać certyfikat energetyczny.

Wprowadzenie klasyfikacji energetycznej

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie klasyfikacji energetycznej budynków, która będzie widoczna na certyfikatach energetycznych. Klasyfikacja ta informuje o efektywności energetycznej budynku i jest wyrażona w skali od A+ (najbardziej efektywny) do G (najmniej efektywny). Nowe przepisy nakładają obowiązek umieszczenia klasyfikacji energetycznej na ogłoszeniach dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. To ma na celu dostarczenie potencjalnym nabywcom lub najemcom informacji o kosztach eksploatacji budynku i może wpłynąć na decyzję o zakupie, lub wynajmie.

Wydłużenie ważności certyfikatu energetycznego

Nowelizacja przepisów przewiduje także wydłużenie ważności certyfikatu energetycznego z obecnych 10 lat do 15 lat. To oznacza, że po uzyskaniu certyfikatu, właściciel nieruchomości będzie miał dłuższy okres, w którym nie będzie musiał ponosić kosztów ponownego audytu energetycznego. Jednak warto zaznaczyć, że jeśli w międzyczasie zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku, nowy certyfikat będzie musiał być uzyskany wcześniej.

Konsekwencje nowych przepisów

Nowelizacja przepisów dotyczących certyfikatów energetycznych ma istotne konsekwencje dla właścicieli nieruchomości, agencji nieruchomości, oraz całego rynku nieruchomości. Z jednej strony, wprowadza ona dodatkowy obowiązek dla właścicieli, którzy będą musieli zainwestować w audyt energetyczny, co może skutkować wzrostem kosztów. Z drugiej strony, ma to na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i pomóc w ograniczeniu zużycia energii, co przekłada się na oszczędności dla użytkowników budynków.

Podsumowując, nowelizacja przepisów dotyczących certyfikatów energetycznych, która weszła w życie w kwietniu 2023 roku, ma istotny wpływ na rynek nieruchomości, świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz proces oceny efektywności energetycznej budynków. Główne zmiany, takie jak rozszerzenie obowiązku posiadania certyfikatu, wprowadzenie klasyfikacji energetycznej i wydłużenie ważności dokumentu, mają na celu stworzenie bardziej przejrzystego i zrównoważonego rynku nieruchomości.

Rozszerzenie obowiązku posiadania certyfikatu energetycznego na mniejsze budynki mieszkalne sprawia, że coraz więcej właścicieli nieruchomości będzie musiało inwestować w audyt energetyczny. To z kolei może prowadzić do wzrostu kosztów, ale również przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków i generować oszczędności w dłuższej perspektywie czasowej. Warto zauważyć, że informacje zawarte w certyfikatach energetycznych będą bardziej widoczne dla potencjalnych nabywców i najemców, co może wpłynąć na ich decyzje dotyczące wyboru nieruchomości.

Klasyfikacja energetyczna, którą teraz znajdziemy na certyfikatach energetycznych, dostarcza klientom klarownej informacji o efektywności energetycznej budynku. Ta widoczna skala od A+ do G pomaga klientom ocenić, jakie będą koszty eksploatacji nieruchomości. To ważna informacja, która wpłynie nie tylko na rynek nieruchomości, ale także na samą świadomość społeczeństwa, zachęcając do wyboru bardziej energooszczędnych rozwiązań.

Wydłużenie ważności certyfikatu energetycznego do 15 lat daje właścicielom nieruchomości dłuższy okres, w którym nie będą musieli ponosić kosztów ponownego audytu energetycznego. To zmiana, która może ułatwić utrzymanie dokumentacji energetycznej, ale jednocześnie przypomina o konieczności regularnych działań w celu poprawy efektywności energetycznej budynku.

Podsumowanie

Konsekwencje nowych przepisów są zróżnicowane i dotyczą różnych grup interesariuszy. Właściciele nieruchomości muszą być gotowi na inwestycje związane z audytem energetycznym, ale jednocześnie mogą liczyć na potencjalne oszczędności w przyszłości. Agencje nieruchomości będą musiały dostosować się do nowych wymogów informacyjnych i uwzględniać klasyfikację energetyczną w ofertach. Dla społeczeństwa nowe przepisy to krok w kierunku większej świadomości ekologicznej i dbałości o efektywność energetyczną.

Podsumowując, nowelizacja przepisów dotyczących certyfikatów energetycznych ma na celu bardziej efektywne zarządzanie zużyciem energii w budynkach oraz promowanie bardziej ekologicznych rozwiązań. Dla właścicieli nieruchomości i klientów rynku nieruchomości jest to okazja do oszczędności i inwestycji w przyszłość, podczas gdy dla całego społeczeństwa jest to krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Ważne jest, aby być świadomym tych zmian i dostosować się do nowych przepisów, co może przyczynić się zarówno do oszczędności, jak i do ochrony środowiska.

Opublikowano

2023-11-10

Oceń naszą publikację

Nowelizacja przepisów dotyczących certyfikatu energetycznego
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej