W świadectwie charakterystyki energetycznej znajdują się informacje dotyczące zapotrzebowania na energię danego budynku, niezbędną do jego eksploatowania. Na podstawie obliczeń można określić, ile energii zużywa się na ogrzewanie pomieszczeń, wentylowanie, chłodzenie, oświetlenie, podgrzewanie wody użytkowej. Wraz z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej pojawiły się zmiany odnośnie do sporządzania paszportu energetycznego, które powinny poznać przede wszystkim osoby chcące sprzedać nieruchomość lub ją wynająć.

Kiedy niezbędne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

 Ustawa jasno wskazuje na to, kto jest zobowiązany do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej, a niewywiązanie się z tego grozi niestety nałożeniem kary grzywny w wysokości do kilku tysięcy złotych. Do 2023 roku obowiązek przygotowywania paszportu energetycznego dotyczył wyłącznie obiektów budowlanych, które zostały oddane do użytku po roku 2009, ale uległo to zmianie wraz z nowelizacją ustawy o sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej.

Samo użytkowanie nieruchomości w celach prywatnych nie sprawia, że trzeba sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej. Obowiązek ten powstaje dopiero w momencie chęci sprzedania domu lub mieszkania, to samo dotyczy jego wynajęcia. 

Garaż a certyfikat charakterystyki energetycznej – czy konieczne jest jego sporządzenie? 

 Jako że korzystanie z garażu wiąże się ze zużywaniem energii, pojawia się konieczność przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej. Można uznać go za obiekt budowlany dopiero w momencie stwierdzenia trwałego związania z gruntem, wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, istnienia fundamentów i dachu. Warto jednak od razu zaznaczyć, że obowiązek ten pojawia się dopiero w momencie sprzedaży miejsca garażowego, wymaga tego notariusz. 

Jeśli ktoś decyduje się na wynajęcie garażu, to też będzie musiał zlecić wykonanie certyfikatu charakterystyki energetycznej, w przeciwnym razie musi liczyć się z nałożeniem kary grzywny w wysokości do 5000 zł.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku garażu będącego ogrzewanym budynkiem, a okres ważności paszportu energetycznego wynosi 10 lat. Jeśli jednak dojdzie do zmian odnośnie do zapotrzebowania energetycznego w przypadku garażu, to konieczność sporządzenia nowego certyfikatu pojawi się znacznie szybciej. 

Istotne jest to, aby wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej zajęła się osoba mająca odpowiednie uprawnienia, przykładowo budowlane lub instalacyjne. Kolejną kwestią będzie cena certyfikatu charakterystyki energetycznej, zależna od wielu czynników. Wpływ na koszt wykonania paszportu energetycznego ma wielkość powierzchni użytkowej budynku, jego lokalizacja.

Trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych. Nawet jeśli ktoś chce sprzedać miejsce garażowe w bloku, to nadal musi wykonać certyfikat charakterystyki energetycznej, bo kupno i sprzedaż odbywa się na mocy aktu notarialnego. Jak widać, przepisy nie odnoszą się wyłącznie do całego budynku, obejmują również jego część, czyli miejsce parkingowe. 

Warto jednak wiedzieć, że mogą pojawić się pewne problemy odnośnie do interpretacji przepisów. Bardzo często notariusz wymaga sporządzenia paszportu energetycznego, z kolei audytor nie widzi potrzeby przygotowywania tego dokumentu. Kwestia ta nadal pozostaje nierozwiązana, ale trzeba liczyć się konsekwencjami w przypadku braku certyfikatu charakterystyki energetycznej dla obiektu przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem.

Nawet jeśli notariusz zgodzi się na sporządzenie aktu notarialnego, to nadal istnieje ryzyko otrzymania kary grzywny. Właściciel musi podpisać oświadczenie, w którym deklaruje brak dokumentu i możliwości jego zdobycia. Jest to wystarczająca podstawa do tego, aby zostać pociągniętym do odpowiedzialności.

Kiedy nie trzeba paszportu energetycznego?

 Nie zawsze konieczne jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej, o czym można jasno przeczytać w ustawie o charakterystyce energetycznej obiektów budowlanych. W niektórych sytuacjach jest się zwolnionym z obowiązku okazania paszportu energetycznego. Dokument ten staje się zbędny, jeśli dany obiekt podlega ochronie zabytków lub opiece nad zabytkami. O certyfikacie charakterystyki energetycznej mogą zapomnieć także osoby mające budynki przemysłowe i gospodarcze pozbawione instalacji zużywających energię, z wyjątkiem wbudowanego systemu oświetleniowego. 

Miejsca kultu i działalności religijnej typu kościoły także nie podlegają obowiązkowemu sporządzeniu paszportu energetycznego. Jeżeli obiekt budowlany wolnostojący ma powierzchnię użytkową, która nie przekracza 50 m², to nie trzeba wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej. Dokument ten jest zbędny w przypadku budynków mieszkalnych, których nie użytkuje się częściej niż przez 4 miesiące w roku. Z obowiązku sporządzania paszportu energetycznego zwolnieni są właściciele gospodarstw rolnych, jeśli roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie przekracza 50 kWh.

Opublikowano

2023-09-25

Oceń naszą publikację

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla garażu: czy trzeba?
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej