Certyfikat energetyczny stał się kluczowym dokumentem przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości oraz wynajmu. Informuje on o charakterystyce energetycznej budynku lub jego części, umożliwiając potencjalnym nabywcom czy najemcom ocenę kosztów związanych z eksploatacją danego obiektu. Niemniej jednak nie wszystkie budynki podlegają obowiązkowi posiadania certyfikatu energetycznego. Istnieją bowiem określone wyjątki i zwolnienia z tego obowiązku, które warto znać.

Zwolnienia z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego

Pierwszą kategorią są budynki zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego. Do tej kategorii zazwyczaj zaliczają się obiekty, które z racji swojego przeznaczenia czy charakterystyki nie wymagają takiej dokumentacji. Przykładem mogą być budynki służące kultowi religijnemu, takie jak kościoły czy kaplice. Ponadto zwolnienie dotyczy również budynków rolniczych wykorzystywanych jedynie do celów produkcji rolniczej, które nie są przeznaczone do zamieszkania.

Inne przypadki zwolnień dotyczą budynków, które są przeznaczone do użytku krótszego niż cztery miesiące w roku. Takie obiekty, często służące jako letniskowe czy sezonowe, nie muszą posiadać certyfikatu energetycznego. Co więcej, w wielu jurysdykcjach zwolnienie od obowiązku posiadania świadectwa energetycznego obejmuje także budynki o niskim zapotrzebowaniu na energię, gdzie zużycie energii jest marginalne i nie wpływa znacząco na koszty eksploatacji.

Wyłączenia z obowiązku certyfikacji energetycznej

Kolejną kategorią są obiekty wyłączone z obowiązku certyfikacji energetycznej. Do tej grupy zaliczają się budynki, które z różnych powodów nie są uwzględniane w ramach standardowych procedur certyfikacyjnych. Przykładowo, budynki zabytkowe objęte ochroną konserwatorską często są wyłączone z obowiązku posiadania certyfikatu energetycznego, ze względu na specyfikę i ograniczenia związane z możliwością przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych.

Innym wyłączeniem są budynki przemysłowe, warsztatowe oraz niektóre obiekty magazynowe, które ze względu na swoją specyfikę i przeznaczenie nie są oceniane pod kątem efektywności energetycznej w taki sam sposób, jak typowe obiekty mieszkalne czy biurowe. Warto zaznaczyć, że wyłączenia te mogą różnić się w zależności od jurysdykcji i lokalnych przepisów prawnych, dlatego zawsze warto skonsultować się z ekspertem w dziedzinie certyfikacji energetycznej.

Certyfikat energetyczny zwolnienia są możliwe, ale nie dla każdego rodzaju budynku. Certyfikat stał się standardem w wielu transakcjach związanych z nieruchomościami, istnieją określone kategorie budynków, które nie muszą go posiadać. Znajomość tych wyjątków i wyłączeń pozwala na uniknięcie niepotrzebnych kosztów i formalności. Jednakże nawet jeśli Twój budynek podlega jednemu z tych wyjątków, warto rozważyć dobrowolną certyfikację energetyczną – może ona przyczynić się do zwiększenia wartości nieruchomości oraz świadomości energetycznej użytkowników.

Opublikowano

2023-11-10

Oceń naszą publikację

Wyłączenia i zwolnienia od obowiązku certyfikatu energetycznego
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Potrzebujesz odbioru technicznego?