Od 28 kwietnia 2023 przy sprzedaży i wynajmie domu lub mieszkania niezbędne jest świadectwo energetyczne nieruchomości. Większość właścicieli nieruchomości zdaje sobie sprawę z nowego obowiązku. A jak wygląda sytuacja z audytem energetycznym? Czy jest on także konieczny przy sprzedaży? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

Czym jest audyt energetyczny?

W przypadku audytu chodzi o opracowanie, które warto zlecić przed przeprowadzeniem termomodernizacji budynku. Profesjonalny audyt energetyczny budynku obejmuje:

  • inwentaryzację systemu grzewczego w nieruchomości;
  • charakterystykę energetyczną budynku;
  • ocenę właściwości cieplnych;
  • propozycję prac termoizolacyjnych w budynku;
  • informacje i opłacalności proponowanych metod termomodernizacji;
  • wskazanie metody optymalnej dla konkretnego budynku. 

Warto podkreślić, że plan termomodernizacji cechuje się wysoką szczegółowością. Nie dość, że uwzględnia potencjalne koszty, to jeszcze obejmuje oszczędności, które może przynieść termomodernizacja. 

Audyt energetyczny a świadectwo energetyczne

Audyt energetyczny wymaga szczegółowych oględzin, podczas gdy świadectwo energetyczne to dokument, który można załatwić w całości online. Firmy jak iswiadectwa.pl oferują usługi doświadczonych audytorów, którzy sporządzają świadectwa i rejestrują je w systemie. Poniżej omówimy inne różnice między audytem a świadectwem. 

W przypadku audytu energetycznego chodzi o dokument, który przygotowuje się w celu przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. Oznacza to de facto, że jest on przeprowadzany dla budynków starszych, które są już od dłuższego czasu użytkowane i których ogrzewanie generuje wysokie koszty.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy mowa o świadectwie energetycznym. Ten dokument stanowi opis nieruchomości pod względem energetycznym. Świadectwo pozwala na określenie energochłonności i kosztów użytkowania nieruchomości — zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia i wentylacji. W przypadku obiektów publicznych bierze się pod uwagę również oświetlenie. 

Przekazanie świadectwa energetycznego przy sprzedaży

To nie audyt energetyczny, lecz świadectwo charakterystyki energetycznej wystawione przez uprawnionego audytora trzeba przekazać kupującemu nieruchomość – najpóźniej w dniu podpisywania umowy kupna-sprzedaży u notariusza. Zgodnie z ustawą przy sprzedaży należy przekazać oryginał dokumentu w wersji papierowej lub przesłać dokument w wersji elektronicznej. 

Co ważne, kupujący nie może w świetle prawa zrzec się prawa do otrzymania świadectwa energetycznego. Fakt przekazania świadectwa przy sprzedaży notariusz odnotowuje w akcie notarialnym.

Do czego służy audyt energetyczny nieruchomości?

Z pomocą audytu energetycznego można określić, jakie przedsięwzięcia termomodernizacyjne dla konkretnej nieruchomości będą optymalne. Oczywiście można w starszych budynkach po prostu ocieplić ściany, wymienić okna i zamontować nowe źródło ciepła. Jednak audyt energetyczny pozwala wybrać rozwiązania najbardziej efektywne pod względem ekonomicznym. 

Doświadczeni specjaliści, sporządzający audyt, nie tylko zaproponują różne rozwiązania termomodernizacyjne, lecz także policzą możliwe oszczędności. Co ważne, oszczędności te są zestawione z kosztami konkretnych prac modernizacyjnych. Tym samym można wybrać najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Co istotne, w audycie specjaliści biorą pod uwagę również możliwości finansowe właściciela nieruchomości. 

Jaki audyt warto przeprowadzić przy sprzedaży nieruchomości?

Od zmiany przepisów przy sprzedaży nieruchomości obowiązkowe jest świadectwo energetyczne. Informacje o dokumencie należy uwzględnić już w ogłoszeniu o sprzedaży. Samo załatwienie świadectwa energetyczne nie jest problematyczne, można to zrobić w całości przez Internet. Takie usługi oferuje firma iswiadectwa.pl. 

Świadectwo energetyczne jest obligatoryjne. Jednak warto zdecydować się przed sprzedażą nieruchomości również na jej audyt techniczny, który nie jest obowiązkowy, jednak może okazać się bardzo przydatny. Jeśli po roku lub dwóch od sprzedaży okaże się, że nieruchomość w momencie sprzedaży miała wady ukryte, sprzedający może zostać obciążony kosztem ich usunięcia z tytułu rękojmi. To mogą być bardzo wysokie wydatki. Przekazując nieruchomość wraz z wynikiem audytu technicznego, możesz wynegocjować z kupującym zapis w umowie wyłączający odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi.

Opublikowano

2024-02-08

Oceń naszą publikację

Audyt energetyczny: czy potrzebny do sprzedaży?
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej