Świadectwo energetyczne Warszawa

Przy sprzedaży nieruchomości konieczne staje się sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej, co dotyczy także mieszkania przeznaczonego na wynajem. Certyfikat energetyczny zawsze wykonuje się zgodnie z odgórnie przyjętą metodologią, a prawo do jego wydania ma wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

zdjęcie Świadectwo energetyczne Warszawa
Ceny świadectw już od 149 zł
Świadectwa energetyczne

Wszystko, co musisz wiedzieć o świadectwach energetycznych w Warszawie

Dowiedz się, dlaczego to ważny dokument i jakie są jego konsekwencje. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem czy wynajmujesz, poniżej znajdziesz niezbędną wiedzę dotyczącą świadectw energetycznych.

Ikona kalendarza od 23 maja 2023 r.
świadectwo musi mieć każde mieszkanie i każdy dom
Ikona nadzoru budowlanego
za brak świadectwa grzywny w wysokości tysięcy złotych nakładać będzie nadzór budowlany i policja
Ikona zegara
świadectwo jest ważne przez 10 lat; świadectwa sprzed 2019 r. są już nieważne
Ikona zakazu
bez świadectwa nie da sprzedać ani wynająć nieruchomości (notariusze odmówią sporządzenia aktu)
Przykładowe świadectwo charakterystyki energetycznej

Certyfikat energetyczny w Warszawie — najważniejsze informacje

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest kompleksową dokumentacją, która odnosi się do kosztów użytkowania danego obiektu budowlanego, związanych z jego ogrzewaniem, wentylacją, oświetleniem, klimatyzacją, przygotowaniem ciepłej wody. W dokumencie dokładnie opisuje się, jakie jest roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i energię końcową. Można liczyć na szczegółowe informacje odnośnie do tego, w jaki sposób zwiększyć efektywność energetyczną budynku, czyli uzyskać spore oszczędności. Świadectwo charakterystyki energetycznej muszą sporządzić wszyscy właściciele obiektów budowlanych, które są przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. W dokumencie zawarte są rozmaite parametry techniczno-użytkowe obiektu, niezbędne obliczenia, zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej. Nabywcy mieszkań nierzadko wymagają charakterystyki energetycznej budynku i certyfikatu energetycznego.

Certyfikat energetyczny, znany również jako świadectwo energetyczne Warszawa - miasto gwarantuje dokument, który ma kluczowe znaczenie przy ocenie efektywności energetycznej budynków. W szczególności na terenie stolicy, fraza "świadectwo energetyczne Warszawa" nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na rosnącą świadomość ekologiczną i wymogi prawne. Świadectwa charakterystyki energetycznej dostarczają szczegółowych informacji na temat zużycia energii i potencjalnych oszczędności, co jest nieocenione dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Dokument ten, sporządzany przez specjalistów zajmujących się sporządzeniem świadectw charakterystyki energetycznej, obejmuje dane dotyczące izolacji, systemów grzewczych oraz innych elementów wpływających na konsumpcję energii w budynku. Zamów świadectwo energetyczne i omiń kolejki w urzędach!

Certyfikat charakterystyki energetycznej, często wymagany przy sprzedaży czy wynajmie nieruchomości, stanowi oficjalny zapis efektywności energetycznej danego obiektu. Dzięki niemu potencjalni nabywcy czy najemcy mogą łatwiej ocenić przyszłe koszty związane z eksploatacją wybranej nieruchomości. W kontekście Warszawy, fraza "certyfikat energetyczny Warszawa" podkreśla znaczenie tego dokumentu w dynamicznie rozwijającym się rynku nieruchomości w stolicy.

Świadectwo energetycznego jest nie tylko wyznacznikiem ekonomicznym, ale i ekologicznym, wskazującym, jak bardzo budynek jest "zielony". Proces sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wiąże się również z analizą powierzchni użytkowej budynku oraz jego technicznym stanem. Takie audyty techniczne mogą sugerować konieczność przeprowadzenia remontów czy modernizacji w celu zwiększenia efektywności energetycznej, co w dłuższej perspektywie przekłada się na oszczędności i mniejszy wpływ na środowisko.

Wnioskowanie o certyfikat energetyczny, szczególnie w kontekście metropolii jak Warszawa, jest nie tylko wymogiem prawnym, ale stanowi też istotny element w procesie zarządzania nieruchomościami, podnosząc ich wartość rynkową oraz komfort użytkowania. W efekcie, certyfikat ten pełni ważną rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju, zachęcając do inwestycji w rozwiązania proekologiczne i energooszczędne.

Kto może wystawić świadectwo energetyczne w Warszawie?

Wiedząc już, kiedy potrzebne jest sporządzenie specyfikacji certyfikatu charakterystyki energetycznej, pojawia się pytanie, jak je uzyskać. Konieczne staje się skorzystanie z usług osoby mającej uprawnienia do wydawania paszportu energetycznego. Najlepiej zgłosić się do specjalisty z uprawnieniami budowlanymi, które zostały określone przez prawo budowlane. Może być to fachowiec mający kwalifikacje do wykonywania instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych. Świadectwo charakterystyki energetycznej wystawiają także projektanci, audytorzy energetyczni, inspektorzy nadzoru budowlanego.

Świadectwo energetyczne, oficjalnie znane jako świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, pełni kluczową rolę w kontekście zarządzania nieruchomościami oraz ich eksploatacji. Posiadanie aktualnego certyfikatu energetycznego nie jest jedynie spełnieniem obowiązku prawnego; ma ono także szereg praktycznych zastosowań, które znacząco wpływają na koszty użytkowania budynku, jego wartość rynkową oraz komfort życia użytkowników nieruchomości. Uzyskanie świadectwa energetycznego to pierwszy krok do głębszego zrozumienia, jak efektywnie budynek zarządza zużyciem energii, co jest szczególnie istotne w przypadku instalacji zużywających energie, takich jak ogrzewanie, wentylacja czy klimatyzacja.

Zamówienie świadectwa energetycznego to decyzja, która otwiera właścicielowi drzwi do szeregu możliwości optymalizacyjnych. Dokument ten, zawierający szczegółowe informacje o charakterystyce energetycznej, umożliwia identyfikację obszarów, w których możliwe są ulepszenia. Dzięki temu właściciele mogą podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji w modernizację lub wymianę nieefektywnych systemów, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji i zwiększenie atrakcyjności nieruchomości na rynku.

Obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego, mimo iż jest wymogiem prawnym, w rzeczywistości stanowi narzędzie umożliwiające właścicielom budynków zyskanie przewagi konkurencyjnej. Dokument ten jest również rejestrowany w centralnym rejestrze charakterystyki, co zapewnia transparentność i łatwy dostęp do danych o efektywności energetycznej dla potencjalnych nabywców lub najemców. W efekcie, użytkownicy nieruchomości mogą mieć pewność, że budynek, w którym mieszkają lub który użytkują, spełnia określone standardy efektywności energetycznej, co jest nie tylko korzystne z punktu widzenia ekonomii, ale również świadomego wyboru proekologicznego.

Proces uzyskania świadectwa energetycznego otwiera przed właścicielami i użytkownikami nieruchomości szerokie możliwości optymalizacji kosztów i poprawy komfortu życia. To narzędzie, które pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zarządzania energią w budynkach, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i lepszego środowiska życia dla wszystkich.

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej w Warszawie?

Średnia cena za przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej wynosi 200-300 zł dla mieszkań, wzrasta do 500 do 600 zł w przypadku domów jednorodzinnych. Koszt będzie jeszcze wyższy, jeśli certyfikat energetyczny ma zostać wydany dla budynków wielorodzinnych, ale zwykle nie przekracza tysiąca złotych. Są to oczywiście tylko szacowane kwoty, bo na cenę końcową wpływa wiele czynników, czyli przede wszystkim wielkość nieruchomości i jej przeznaczenie, lokalizacja obiektu budowlanego, dostępność dokumentacji technicznej, zastosowane instalacje, skomplikowanie bryły budynku i szereg innych elementów.

Inwestycja w świadectwo charakterystyki energetycznej Warszawa - przynosi właścicielom nieruchomości szereg korzyści, sprawiając, że warto wydać środki na jego uzyskanie. Świadectwo energetyczne, będące oficjalnym dokumentem potwierdzającym efektywność energetyczną budynku, jest nie tylko spełnieniem obowiązku posiadania certyfikatu energetycznego, ale również kluczowym narzędziem w zarządzaniu kosztami związanymi z eksploatacją nieruchomości. W

Posiadanie aktualnego świadectwa energetycznego otwiera przed właścicielami nieruchomości nowe możliwości na rynku nieruchomości, poprawiając atrakcyjność budynku w oczach potencjalnych nabywców lub najemców. Świadectwa charakterystyki energetycznej dostarczają cennych informacji o tym, jak efektywnie budynek zarządza zużyciem energii, co jest szczególnie ważne w dobie rosnących kosztów energii oraz wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Wystawienie świadectwa energetycznego jest procesem, który wymaga analizy wielu aspektów budynku, w tym rodzaju nieruchomości, izolacji, systemów grzewczych oraz instalacji zużywających energię. Taka wiedza pozwala właścicielowi nieruchomości na podjęcie świadomych decyzji dotyczących ewentualnych modernizacji lub remontów, które mogą znacząco zwiększyć efektywność energetyczną budynku, a tym samym obniżyć koszty eksploatacyjne.

Dodatkowo, uzyskanie świadectwa energetycznego może być pierwszym krokiem do wprowadzenia zielonych technologii i praktyk, które nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale również mogą być wykorzystane do promocji nieruchomości jako ekologicznej i nowoczesnej. W długoterminowej perspektywie, inwestycja w wykonać świadectwo energetyczne przekłada się nie tylko na oszczędności finansowe, ale również na wzrost wartości nieruchomości na rynku.

Wydanie pieniędzy na świadectwo charakterystyki energetycznej - Warszawa potwierdza, że przynosi to wymierne korzyści właścicielom nieruchomości, zapewniając nie tylko zgodność z przepisami prawa, ale również oferując solidną podstawę do optymalizacji kosztów utrzymania budynku oraz podniesienia jego atrakcyjności i wartości rynkowej.

Brak posiadania świadectwa energetycznego w Warszawie – konsekwencje

Nieposiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej lub świadectwa charakterystyki wewnętrznej może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji dla właściciela nieruchomości, zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i ekonomicznego. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku są nie tylko wymogiem prawnym w wielu krajach, ale również pełnią istotną rolę w informowaniu o efektywności energetycznej budynków. Wymagane jest aktualne świadectwo energetyczne, a jego brak może skutkować trudnościami w procesie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, a także możliwymi sankcjami finansowymi ze strony organów nadzorujących przestrzeganie przepisów w zakresie efektywności energetycznej, którym należałoby przekazać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Warszawa certyfikat energetyczny postrzega, jako bardzo ważny dokument.

Konsekwencje nieposiadania ważnego świadectwa energetycznego mogą być również odczuwalne w perspektywie ekonomicznej. Nieruchomości bez ważnych świadectw energetycznych mogą być postrzegane przez potencjalnych nabywców i najemców jako mniej atrakcyjne, co może prowadzić do obniżenia ich wartości rynkowej. Ponadto, brak analizy efektywności energetycznej, która jest częścią procesu wystawienia świadectwa energetycznego, oznacza utracone szanse na identyfikację i wdrożenie działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii, co z kolei mogłoby przynieść właścicielom oszczędności w kosztach eksploatacji nieruchomości.

Uniknięcie negatywnych skutków związanych z brakiem świadectw energetycznych jest możliwe poprzez zapewnienie, że nieruchomość posiada aktualne dokumenty potwierdzające jej efektywność energetyczną. Właściciel nieruchomości powinien zadbać o to, aby posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, które jest aktualne i zgodne z obowiązującymi standardami. Proces wystawienia świadectwa energetycznego wymaga współpracy z certyfikowanymi specjalistami, którzy są w stanie dokonać niezbędnych pomiarów i analiz, a następnie wygenerować dokument zgodny z wymogami prawnymi.

Dodatkowo, utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie technicznym i ciągłe dążenie do poprawy jej efektywności energetycznej nie tylko zapewni zgodność z przepisami, ale również przyczyni się do zwiększenia jej atrakcyjności rynkowej i wartości. Właściciele powinni również regularnie monitorować zmiany w przepisach dotyczących efektywności energetycznej oraz terminowo aktualizować swoje świadectwa energetyczne. Warszawa, pilnuje aby zapewnić ich zgodność z najnowszymi standardami.

Włączenie nieruchomości do centralnego rejestru charakterystyki, jeśli taki istnieje w danym kraju, może również pomóc w utrzymaniu porządku i przestrzeganiu terminów ważności świadectw. Tym samym, właściciel nieruchomości może uniknąć nie tylko potencjalnych kar, ale również zoptymalizować zarządzanie swoją nieruchomością pod kątem energetycznym, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju.

Warszawa - certyfikat energetyczny potrzebny do sprzedaży danej nieruchomości

Certyfikat energetyczny budynku, znany także jako świadectwo charakterystyki budynku, stanowi niezbędny dokument w procesie sprzedaży nieruchomości. Do sprzedaży mieszkania potrzebne jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej. Warszawa ceni dokumenty, które informują potencjalnych nabywców o efektywności energetycznej danego obiektu. Niezależnie od rodzaju nieruchomości, czy to domy jednorodzinne, czy apartamenty, posiadanie aktualnego certyfikatu jest wymogiem, który nie tylko ułatwia transakcję, ale również podnosi wartość nieruchomości.

W przypadku sprzedaży, świadectwo to dostarcza kupującemu istotnych informacji o potencjalnych kosztach eksploatacji, zwracając uwagę na takie aspekty, jak izolacja czy potrzeba modernizacji systemu ogrzewania. Dokument ten, wydawany przez specjalistów z stosownymi uprawnieniami, jest gwarancją przejrzystości i bezpieczeństwa transakcji, pomagając nabywcom dokonać świadomego wyboru.

Podkreślenie efektywności energetycznej budynku może również zachęcić do inwestycji w nieruchomości bardziej ekologiczne i energooszczędne, co jest coraz ważniejsze w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i ekonomicznej. Dlatego posiadanie aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej jest kluczowe dla sprawnego i transparentnego procesu sprzedaży, zapewniając zarówno sprzedającym, jak i kupującym pełną informację o stanie i potencjale energetycznym nieruchomości. 

Przy wystawianiu certyfikatu energetycznego, kluczowe jest przeprowadzenie audytów energetycznych  budynku. Audyt energetyczny to szczegółowa analiza konsumpcji energii, identyfikująca potencjalne oszczędności. Ze względu na rodzaj nieruchomości, audyt wykonują specjaliści, które mają stosowne uprawnienia. Dzięki takim działaniom, jak audyt energetyczny budynku, można określić precyzyjnie jaka jest efektywność energetyczna budynku, co jest niezbędne dla właściwej oceny i zdecydowania czy potrzebna jest modernizacja systemu ogrzewania. Sprawdzone instalacje zużywające energię i ocena, jakie jest ogólne zużycie energii dodają wiarygodności przy sprzedaży nieruchomości. Wielu nabywców chce znać charakterystykę energetyczną budynku.

Oceń naszą publikację

Świadectwo energetyczne Warszawa online w 24 h
Średnia 5/5 na podstawie 433 opinii.

Nasza firma

Dlaczego warto wybrać iswiadectwa.pl w Warszawie?

Dowiedz się, dlaczego nasze konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, certyfikaty potwierdzające naszą jakość i nasz zasięg na terenie całej Polski sprawiają, że jesteśmy liderem w naszej branży.

Ikona pieniędzy
Konkurencyjna cena
Oferujemy świadectwo energetyczne w konkurencyjnej cenie.
Ikona zegara
Czas realizacji
Gwarantujemy szybki czas realizacji, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów i dostarczyć im świadectwo w najkrótszym możliwym czasie.
Ikona certyfikatu
Jesteśmy certyfikowani
Posiadamy certyfikaty, które potwierdzają naszą doskonałą jakość i profesjonalizm w branży.
Ikona planety
Działamy na terenie całej Polski
Nasza firma działa na terenie całej Polski, zapewniając usługę dla klientów w każdym zakątku kraju.

Historie i opinie naszych klientów

Sprzedaliśmy setki świadectw energetycznych

“Dzięki temu świadectwu mam jasny obraz zużycia energii w moim domu i mogę podjąć konkretne kroki w celu poprawy efektywności.“

Avatar użytkownika Anna
Anna Sikorska
Tomaszów Mazowiecki

“Dokument jest czytelny i łatwy do zrozumienia nawet dla osób bez wiedzy technicznej.“

Avatar użytkownika Ewelina
Ewelina Czerwińska
Wałbrzych

“Ogólnie rzecz biorąc, usługa charakterystyki energetycznej była skutecznym narzędziem optymalizacji zużycia energii, które polecam każdemu, kto chce zarządzać swoją energią w sposób inteligentny i oszczędny.“

Avatar użytkownika Justyna
Justyna Głowacka
Rzeszów

Nasze kwalifikacje

Profesjonalne świadectwa energetyczne w Warszawie

Mamy dostęp do oprogramowania dla świadectw energetycznych. Nasze świadectwa spełniają wszelkie wymogi urzędowe.

Ikona rządowej organizacji
Rządowe uprawnienia
Mamy rządowe uprawnienia do sporządzania wszelkich typów świadectw energetycznych.
Ikona unijnych standardów
Znamy standardy unijne
Znamy standardy unijne dotyczące sporządzania świadectw energetycznych.
Ikona audytorów
Audytorzy
Nasi audytorzy są wpisani do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.
Ikona szkolenia
Szkolenia
Przeszliśmy szkolenie największej na świecie organizacji termowizyjnej z ucieczek ciepła.

Planuj przyszłość z rozsądkiem: Zamów świadectwo energetyczne w Warszawie już dziś

Oszczędzaj planetę i portfel, wprowadzając zmiany oparte na naszych profesjonalnych świadectwach energetycznych. Dzięki nim dowiesz się, jak zredukować zużycie energii, obniżyć rachunki za prąd i ogrzewanie, jednocześnie dbając o środowisko naturalne.

Zamów online

Baza wiedzy

Opinie dotyczące świadectwa energetycznego nieruchomości. Co warto wziąć pod uwagę? Oświetlenie a certyfikat energetyczny. Co musisz wiedzieć? Skąd wziąć certyfikat energetyczny? Kilka porad Tanie certyfikaty energetyczne. Gdzie można je zamówić? Certyfikat energetyczny – jak uzupełnić formularz do uzyskania świadectwa? Jak uzyskać certyfikat energetyczny części budynku? Gdzie zdobyć certyfikat energetyczny? Informacje dla właścicieli nieruchomości Gdzie zdobyć certyfikat energetyczny? Dowiedz się już teraz! Koszt certyfikatu energetycznego budynku. Co warto o tym wiedzieć? Wniosek o wydanie certyfikatu energetycznego. Czy jest on potrzebny? Grzywna za brak świadectwa energetycznego. Zobacz, co grozi za niedopełnienie obowiązku Kalkulator efektywności energetycznej. Jak to działa? Efektywność energetyczna domu jednorodzinnego. Co warto na ten temat wiedzieć? Audyt energetyczny nieruchomości. Czy jest konieczny przy sprzedaży? Najtańsze certyfikaty energetyczne. Co warto wiedzieć na ten temat? Notariusz a certyfikat energetyczny. Czy przekazanie certyfikatu jest konieczne? Najem nieruchomości a certyfikat energetyczny. Co warto wiedzieć? Certyfikat energetyczny do odbioru mieszkania. Co warto wiedzieć na ten temat? Certyfikat energetyczny i wynajem nieruchomości. Co musisz wiedzieć? Rejestracja certyfikatu energetycznego. Jak to zrobić? Certyfikat energetyczny lokalu użytkowego. Jak można go uzyskać? Certyfikat energetyczny i normy – podstawowe informacje Atest energetyczny dla nieruchomości - jak go uzyskać Certyfikat energetyczny dla Twojego mieszkania w bloku Certyfikat energetyczny do odbioru nieruchomości Sprzedaż nieruchomości a świadectwo energetyczne Podstawa prawna świadectwo charakterystyki energetycznej 2024 Kiedy certyfikat energetyczny nie jest wymagany? Znaczenie certyfikatu energetycznego w obrocie nieruchomościami Dlaczego forma elektroniczna certyfikatu energetycznego jest przydatna? Ubezpieczenie a Certyfikat Energetyczny: Kompleksowy Przewodnik Jak uzyskać świadectwo energetyczne mieszkania? Kluczowa Rola Infolinii Certyfikatu Energetycznego Metoda Obliczenia Certyfikatu Energetycznego: Zrozumienie Procesu Obliczenie certyfikatu energetycznego - klucz do efektywności energetycznej Certyfikat Energetyczny: Perspektywy i Dyskusje na Forach Internetowych Certyfikat energetyczny dla hali produkcyjnej: Klucz do efektywności i oszczędności Hotel - kiedy potrzebny jest certyfikat energetyczny obiektu? Certyfikat Energetyczny Magazynu: Klucz do Efektywności i Zrównoważenia Certyfikat Energetyczny w Procesie Przeniesienia Własności Porównanie rynkowe usług świadectwa energetycznego Audytor dla świadectwa energetycznego: jak sprawdzić kwalifikacje specjalisty? Jak uzyskać certyfikat energetyczny budynku użyteczności publicznej? Jak i gdzie pozyskać certyfikat energetyczny? Ile się czeka na świadectwo charakterystyki energetycznej? Wyjaśnienie rozporządzenia o świadectwie energetycznym Świadectwo energetyczne i pozwolenie na użytkowanie: zrozumienie zależności Jak wpływa pompa ciepła na certyfikat energetyczny? Jakie są wyjątki w obowiązku świadectwa energetycznego? Spółdzielnie mieszkaniowe i świadectwa charakterystyki energetycznej: kluczowa rola wspólnoty w zrównoważonym rozwoju Jak uzyskać świadectwo energetyczne dla hali produkcyjnej? Obowiązek certyfikatu energetycznego - nowelizacja Czym jest energia końcowa w świadectwie energetycznym? Czy świadectwo energetyczne związane jest z rejestrem zabytków? Darowizna a certyfikat energetyczny Certyfikat energetyczny uprawnienia — co trzeba zrobić, żeby zostać audytorem? Czy potrzeba certyfikat energetyczny dla garażu? Świadectwo energetyczne mieszkania lub domu — na czym polega? Jakie są różnice między operatem a świadectwem energetycznym? Świadectwo charakterystyki energetycznej Co zrobić, żeby dostać świadectwo charakterystyki energetycznej, nie wychodząc z domu? Wygląd ŚCE - z czego składa się świadectwo charakterystyki energetycznej? Wszystko, co powinieneś wiedzieć o świadectwie charakterystyki energetycznej. Audyt energetyczny i świadectwo energetyczne - czym się od siebie różnią? Oszczędzaj energię dzięki świadectwom energetycznym. Certyfikat energetyczny w rozporządzeniu: jak wyjaśnić? Certyfikat energetyczny w rozporządzeniu. Kiedy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

Artykuły miejskie

Opole Zielona Góra Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań Toruń Szczecin Sosnowiec Rzeszów Radom Olsztyn Lublin Kielce Katowice Gdynia Gdańsk Bydgoszcz Białystok Olesno Czarna Białostocka Poniatowa Pobiedziska Sucha Beskidzka Imielin Kolbuszowa Ustrzyki Dolne Sępólno Oborniki Śląskie Chełmek Stary Sącz Wojkowice Strzyżów Żuromin Lwówek Śląski Kamień Pomorski Kruszwica Orneta Ziębice Janikowo Ozimek Prabuty Grodków Kalety Wolbrom Jastrowie Wieruszów Poręba Opole Lubelskie Suchedniów Żychlin Tłuszcz Połaniec Połczyn-Zdrój Pniewy Mszana Dolna Chocianów Witkowo Siechnice Kórnik Pelplin Lidzbark Zwoleń Nasielsk Praszka Trzemeszno Zelów Olsztynek Sędziszów Małopolski Barczewo Paczków Barcin Brzozów Miasteczko Śląskie Biskupiec Ciechocinek Poddębice Miastko Syców Murowana Goślina Chojna Lubawa Kolno Łobez Tuszyn Dobre Miasto Bukowno Bystrzyca Kłodzka Zbąszyń Drezdenko Sulęcin Krzeszowice Zawadzkie Włoszczowa Mońki Trzebiatów Gniewkowo Sztum Strzelce Krajeńskie Pieszyce Władysławowo Kudowa-Zdrój Czaplinek Nowy Dwór Gdański Łosice Sławków Czersk Skarszewy Karczew Białobrzegi Sobótka Maków Mazowiecki Kąty Wrocławskie Łazy Skwierzyna Łochów Puszczykowo Pajęczno Kostrzyn Witnica Ryki Gniew Opalenica Blachownia Szubin Kożuchów Środa Śląska Wysokie Mazowieckie Wołomin Wolsztyn Koluszki Kłobuck Złocieniec Rabka-Zdrój Węgrów Golub-Dobrzyń Pyrzyce Głubczyce Sławno Brzeg Dolny Strzelin Wołów Błonie Aleksandrów Kujawski Pasłęk Góra Kalwaria Janów Lubelski Warka Szprotawa Dąbrowa Tarnowska Mogilno Góra Szydłowiec Drawsko Pomorskie Miechów Zdzieszowice Wasilków Krosno Odrzańskie Milicz Węgorzewo Puck Myślibórz Brzeszcze Wronki Koronowo Nowa Dęba Wisła Rogoźno Kowary Nowe Miasto Lubawskie Czarnków Krynica-Zdrój Parczew Międzychód Sejny Sejny Sejny Sejny Sejny Sejny Sejny Sejny Sejny Sejny Sejny Sejny Sejny Sejny Rajgród Cedynia Dolsk Stawiszyn Suchań Baranów Sandomierski Modliborzyce Frampol Stopnica Ulanów Jaraczewo