Mogłoby się wydawać, że audyt energetyczny i świadectwo charakterystyki energetycznej są niemalże tym samym, ale tak nie jest pomimo wielu podobieństw. Warto wobec tego zacząć od dokładnego zapoznania się z definicjami obu terminów, aby móc zrozumieć różnice. Operat energetyczny i paszport energetyczny są odmiennymi dokumentami, chociaż w obu przypadkach można liczyć na określenie efektywności energetycznej rozmaitych obiektów budowlanych.

Czego dotyczy audyt energetyczny?

 Operat energetyczny zawiera szczegółową analizę dotyczącą zużycia energii w danym obiekcie mieszkalnym lub przemysłowym. Służy do znalezienia rozwiązań mających na celu zredukowanie zapotrzebowania na energię niezbędną do eksploatacji obiektu. Łatwo domyślić się, że celem tego staje się zmniejszenie kosztów użytkowania budynków, procesów przemysłowych w gospodarstwie.

Sporządzanie audytu energetycznego wymaga oczywiście dokładnego przeanalizowania wielu kwestii, przeprowadzenia rozmaitych badań. Na podstawie danych zawartych w audycie można znaleźć źródła strat energii, które generują wyższe koszty związane z ogrzewaniem budynku. Nie brakuje również konkretnych propozycji ulepszeń i działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu mieszkalnego lub przemysłowego. 

Analizuje się dokładnie rachunki za energię, sprawdza stan techniczny poszczególnych urządzeń, dokonuje pomiaru zużycia energii, bada stan techniczny izolacji.

W raporcie uzyskuje się optymalne rozwiązania, po których wdrożeniu można liczyć na odnotowanie niemałych oszczędności w skali roku. Audyt energetyczny zawiera szereg informacji o kosztach inwestycji i zwrotu z niej, co w dużej mierze ułatwia określenie opłacalności ekonomicznej poszczególnych działań, Jeśli komuś zależy na tym, aby zużywać mniej energii w związku z eksploatacją budynku, to warto zdecydować się właśnie na wykonanie operatu energetycznego, który stanowi nieodłączny element oceny efektywności energetycznej obiektu. Istotne jest oczywiście to, aby jego sporządzeniem zajęła się osoba mająca odpowiednie uprawnienia. 

Do czego odnosi się świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem określającym zapotrzebowania danego budynku na energię, zużywaną do ogrzewania pomieszczeń, na wentylację, klimatyzację, oświetlenie, podgrzewanie wody użytkowej. Na podstawie paszportu energetycznego można stwierdzić klasę energetyczną obiektu budowlanego, emisję gazów cieplarnianych typu dwutlenek węgla.

Dokument zawiera także szereg zaleceń odnośnie do zwiększenia efektywności energetycznej domu lub mieszkania. Certyfikat charakterystyki energetycznej stał się prawnie wymaganym dokumentem, niezbędnym do sfinalizowania transakcji sprzedaży nieruchomości lub stanowiącej obiekt najmu. 

Przy braku paszportu energetycznego niemożliwy staje się obieg nieruchomością, trzeba liczyć się z nałożeniem kary grzywny w wysokości do 5000 zł.

Na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej możliwe jest porównanie efektywności energetycznej poszczególnych obiektów budowlanych, wybranie najlepszego wariantu pod kątem oszczędności i ekologii. Paszport energetyczny zawiera precyzyjną analizę wraz z pomiarami zużycia energii. Bada się także izolację, systemy grzewcze i chłodnicze, to samo dotyczy wentylacji, oświetlenia i szeregu innych kwestii. Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich danych na temat konkretnego obiektu budowlanego sporządza się dokładny raport wraz z zaleceniami mającymi na celu poprawienie efektywności energetycznej. 

Czym różni się świadectwo charakterystyki energetycznej od operatu energetycznego?

Różnic między świadectwem charakterystyki energetycznej a operatem energetycznym jest sporo, dotyczą one między innymi celu sporządzenia obu dokumentów. Certyfikat energetyczny służy do opisu stanu budynku, a z kolei audyt energetyczny przeprowadza się w celu przygotowania budynku do termomodernizacji. Za pomocą paszportu energetycznego ocenia się jakość techniczną obiektu i jego eksploatację.

Natomiast w operacie energetycznym określane są metody wraz z efektem i kosztami termomodernizacji. Kolejną różnicą dotyczy okresu ważności, który w przypadku charakterystyki energetycznej wynosi 10 lat. Oczywiście, jeśli wcześniej dokona się zmian mających wpływ na zmodyfikowanie zużycia energii przez budynek, trzeba na nowo wykonać paszport energetyczny.

Z kolei w audycie energetycznym inwestycja jest najczęściej jednorazowa, na określone prace. Świadectwo charakterystyki energetycznej przeprowadza się wielokrotnie, staje się to konieczne po każdej zmianie mającej wpływ na zapotrzebowanie budynku na energię, wystarczy przeprowadzić remont lub prace modernizacyjne. Z kolei audyt energetyczny wykonuje się najczęściej jednorazowo.

Certyfikat energetyczny jest obowiązkowym dokumentem przy sprzedaży i wynajmie mieszkania, to samo dotyczy domu. Z jego pomocą można uzasadnić wysokość czynszu lub cenę sprzedaży nieruchomości, jest on również wskazaniem do termomodernizacji. Natomiast operat energetyczny stanowi podstawę prac termomodernizacyjnych, to wymóg niezbędny do otrzymania kredytu na przeprowadzenie termomodernizacji.

Opublikowano

2023-09-25

Oceń naszą publikację

Operat energetyczny a świadectwo energetyczne — różnice
Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej